Australijczyk Leigh Adams wygra³ Grand Prix Europy w Lesznie. Drugie miejsce zaj±³ zwyciêzca rundy zasadniczej – Amerykanin Greg Hancock. Na najni¿szym stopniu podium stan±³ Nicki Pedersen. Najgorsze dla sportowca, czwarte miejsce przypad³o Jaros³awowi Hampelowi.

Lubos Tomicek zdoby³ 3 punkty a za swoimi plecami przywióz³ takie „firmy” jak Lindgren czy Holta.

Nowym liderem klasyfikacji generalnej zosta³ Pedersen. Drugi w „generalce” jest Tomasz Gollob, który w Lesznie by³ pi±ty. Cztery punkty w Lesznie zdoby³ Rune Holta. Przed w³asn± publiczno¶ci± spali³ siê Krzysztof Kasprzak, który wywalczy³ zaledwie trzy punkty.

Wyniki:
1. Leigh Adams – Australia (2,3,0,3,3,3,6) 20 + 1 miejsce w finale
2. Greg Hancock – USA (3,3,3,3,2,2,4) 20 + 2 miejsce w finale
3. Nicki Pedersen – Dania (3,2,1,3,3,2,2) 16 + 3 miejsce w finale
4. Jaros³aw Hampel – Polska (2,2,3,3,3,3,0) 16 + 4 miejsce w finale
5. Tomasz Gollob – Polska (3,3,3,1,1,1) 12
6. Niels Kristian Iversen – Dania (2,0,2,2,3,1) 10
7. Andreas Jonsson – Szwecja (3,3,1,0,2,0) 9
8. Jason Crump – Australia (0,2,2,2,2,w) 8
9. Fredrik Lindgren – Szwecja (1,1,1,2,2) 7
10. Hans Andersen – Dania (0,1,3,1,1) 6
11. Chris Harris – Wielka Brytania (2,1,2,1,0) 6
12. Rune Holta – Polska (0,0,2,2,0) 4
13. Krzysztof Kasprzak – Polska (1,0,1,0,1) 3
14. Lubos Tomicek – Czechy (0,2,0,0,1) 3
16. Scott Nicholls – Wielka Brytania (1,1,0,0,d) 2
16. Lukas Dryml – Czechy (1,0,0,1,0) 2

W przypadku równej ilo¶ci punktów o wy¿szej pozycji decyduje ni¿szy numer startowy cyklu Grand Prix.

Bieg po biegu:
1. Pedersen, Harris, Dryml, Tomicek
2. Hancock, Hampel, Lindgren, Crump
3. Jonsson, Adams, Kasprzak, Andersen
4. Gollob, Iversen, Nicholls, Holta
5. Adams, Tomicek, Lindgren, Holta
6. Jonsson, Crump, Harris, Iversen
7. Hancock, Pedersen, Nicholls, Kasprzak
8. Gollob, Hampel, Andersen, Dryml
9. Gollob, Crump, Kasprzak, Tomicek
10. Andersen, Harris, Lindgren, Nicholls
11. Hampel, Iversen, Pedersen, Adams
12. Hancock, Holta, Jonsson, Dryml
13. Hancock, Iversen, Andersen, Tomicek
14. Hampel, Holta, Harris, Kasprzak
15. Pedersen, Lindgren, Gollob, Jonsson
16. Adams, Crump, Dryml, Nicholls
17. Hampel, Jonsson, Tomicek, Nicholls (d)
18. Adams, Hancock, Gollob, Harris
19. Pedersen, Crump, Andersen, Holta
20. Iversen, Lindgren, Kasprzak, Dryml

Pó³fina³y:
21. Adams, Hancock, Iversen, Jonsson
22. Hampel, Pedersen, Gollob, Crump (w/su)

Fina³:
23. Adams (6), Hancock (4), Pedersen (2), Hampel (0)

¼ród³o: www.sportowefakty.pl

Komentarze

komentarzy