Stare KolejarzOpole.pl

Nowy zawodnik w Kolejarzu!

W dniu dzisiejszym opolski klub pozyska³ kolejnego zawodnika - jest nim Kamil Fleger, m³odszy brat Rafa³a, broni±cego barw Kolejarza w poprzednim sezonie. Urodzony 2 listopada 1990 roku zawodnik ma byæ alternatyw± dla s³abo spisuj±cego siê Mateusza Mikorskiego i powracaj±cego...

Kolejarz Opole – KSM Krosno, awizowane sk³ady!

Niedzielne spotkanie zapowiada siê bardzo ciekawie. Go¶cie z Krosna na mecz awizuj± swój najmocniejszy sk³ad. Opolanie w porównaniu z poprzednim spotkaniem dokonali paru korekt. W sk³adzie nie ma ¿adnego z trójki Rosjan. Choæ byæ mo¿e jeden pojedzie, wszak¿e Igor...

Ilia na 7, Roman na 6

W rozegranym dzi¶ spotkaniu rosyjskiej ligi startowa³o 2 zawodników Kolejarza. Ilia Bondarenko zdoby³ 7 punktów natomiast Roman Iwanow zakoñczy³ zawody z 6 oczkami. Zespó³ Ilii i Romana Mega Lada Togliatti uleg³ na wyje¼dzie SK Turbinie Balakowo 28:62.Wyniki:SK Turbina...

Dilger na Wyspach

Max Dilger do³±czy³ do kadry zespo³u Edinburgh startuj±cego w rozgrywkach brytyjskiej Premier League. Jego debiut w nowej dru¿ynie nast±pi w ¶rodowym meczu Premier League z zespo³em Birmingham. Dilger pojedzie w tym meczu na specjalnie dopasowanych do brytyjskich torów silnikach.Dla...

Holub ostatni

Ostatnie 16-naste miejsce zaj±³ czeski junior Kolejarza Opole Jan Holub w pierwszym finale IM Czech. Niestety Holub zakoñczy³ te zawody bez zdobyczy punktowej.W zawodach rozegranych na torze w Divisovie trjumfowa³ Lukas Dryml. Drugie miejsce zaj±³ Josef Franc, a trzeci...

Nieudany wystêp Flegera

Znacznie poni¿ej oczekiwañ spisa³ siê Kamil Fleger w dzisiejszym pó³finale Srebrnego Kasku rozegranym w Grudzi±dzu. Zawodnik Kolejarza Opole zakoñczy³ zawody na przedostatniej lokacie nie zdobywaj±c punktów.Wychowanek rybnickiego RKM-u wycofa³ siê z zawodów po trzech kompletnie nieudanych biegach.W zawodach zwyciê¿y³...

Kolejarze w Anglii na czwórkê

Dwóch reprezentantów Kolejarza Opole wystartowa³o we wczorajszych meczach brytyjskiej Premier League. Robert Ksiê¿ak wraz z dru¿yn± Stoke Potters walczy³ o wyjazdowe punkty w Workington, natomiast Max Dilger wzi±³ udzia³ w derbach Szkocji w których dru¿yna Glasgow Tigers podejmowa³a zespó³...

Klêska opolan na Wêgrzech

Kompletn± klap± zakoñczy³ siê wyjazd Kolejarza na Wêgry. Opolanie nie potrafili nawi±zaæ walki z rywalami i zostali rozgromieni 63:27.Najskuteczniejszymi zawodnikami naszego zespo³u okazali siê Adam Czechowicz i Ilia Bondarenko. Jedyne indywidualne zwyciêstwa odniós³ Igor Kononov. Rosjanin zanotowa³ jednak bardzo...

Skuteczny Ostergaard

Siedem punktów z bonusem zdoby³ Ulrich Ostergaard w dzisiejszym meczu Elite League w którym jego "Asy" walczy³y o wyjazdowe punkty z Wied¼mami z Ipswich.Mimo dobrego wystêpu Ulricha oraz fantastycznej postawy jego klubowego kolegi - Krzysztofa Kasprzaka dru¿ynie Belle Vue...

Dobry wystêp Mikorskiego w finale MDMP

We wczorajszym finale M³odzie¿owych Dru¿ynowych Mistrzostw Polski, mimo braku awansu, swojego przedstawiciela mia³ drugoligowy Kolejarz Opole. Wypo¿yczony do Opola na sezon 2009 Mateusz Mikorski wraz z macierzyst± dru¿yn± z Gorzowa Wielkopolskiego wywalczy³ w Toruniu srebrny medal MDMP.Wystêp Mateusza w...

WAŻNE