Wygran± Norwega z polskim paszportem – Rune Holty zakoñczy³y siê zawody z cyklu Grand Prix w Goeteborgu. Drugie miejsce w tych zawodach zaj±³ zdecydowanie najlepszy tego dnia Fredrik Lindgren a trzecie miejsce przypad³o aktualnemu mistrzowi ¶wiata – Nickiemu Pedersenowi, który umocni³ siêna prowadzeniu w klasyfikacji generalnej GP.

Grand Prix w Geoteborgu by³o drugim startem zawodnika Kolejarza – Lubosa Tomicka w tegorocznym cyklu. Pierwszy rezerwowy GP zastêpowa³ ponownie kontuzjowanego Bjarne Pedersena. Lubos zdoby³ 5 punktów co da³o mu 14 pozycjê. Czech zanotowa³ niez³y wystêp. W pierwszym biegu Lubos niestety przyjecha³ na ostatniej pozycji, ale ju¿ w nastêpnym biegu pokaza³ siê z dobrej strony – po starcie d³ugo prowadzi³, pó¼niej wyprzedzi³ go niestety Jason Crump, ale Tomicek zdoby³ 2 punkty i pozostawi³ po sobie niez³e wra¿enie. Kolejn± okazje do biegowego zwyciêstwa mia³ w 12 biegu niestety jad±c na prowadzeniu wpad³ w dziurê na torze i ostatecznie spad³ na ostatnia pozycjê. Fatalny stan toru da³ o sobie znaæ w biegu 19 który mia³ a¿ dwie powtórki. Dwóch zawodników wykluczono a Tomicek przyjecha³ za Gollobem zdobywaj±c tym samym kolejne 2 punkty. W klasyfikacji generalnej GP Lubos Tomicek zajmuje 16 pozycjê z 8 punktami.

Wyniki:
1. Rune Holta – Polska (3,1,2,0,3,2,6) 17 + 1 miejsce w finale
2. Fredrik Lindgren – Szwecja (3,3,3,3,3,3,4) 22 + 2 miejsce w finale
3. Nicki Pedersen – Dania (2,1,3,3,2,3,2) 16 + 3 miejsce w finale
4. Jason Crump – Australia (3,3,1,2,1,2,0) 12 + 4 miejsce w finale
5. Leigh Adams – Australia (2,1,2,2,1,1) 9
6. Tomasz Gollob – Polska (0,2,3,w,3,0) 8
7. Hans Andersen – Dania (1,3,3,u,0,1) 8
8. Andreas Jonsson – Szwecja (2,2,1,3,w,ns) 8
9. Scott Nicholls – Wielka Brytania (1,2,2,w,2) 7
10. Jonas Davidsson – Szwecja (d,3,1,1,2) 7
11. Greg Hancock – USA (3,0,0,3,w) 6
12. Chris Harris (1,1,2,0,1) 5
13. Krzysztof Kasprzak – Polska (0,0,0,2,3) 5
14. Lubos Tomicek – Czechy (0,2,0,1,2) 5
15. Lukas Dryml – Czechy (1,0,1,1,w) 3
16. Niels Kristian Iversen – Dania (2,w,-,-,-) 2

R1. Sebastian Alden – Szwecja (0,0) 0
R2. Billy Forsberg – Szwecja (2) 2

W przypadku równej ilo¶ci punktów o wy¿szym miejscu decyduje ni¿szy numer startowy Grand Prix. Lubos Tomicek wyst±pi³ z numerem 13.

Bieg po biegu:
1. Crump, Jonsson, Nicholls, Kasprzak
2. Holta, Pedersen, Andersen, Gollob
3. Hancock, Iversen, Dryml, Davidsson (d/start)
4. Lindgren, Adams, Harris, Tomicek
5. Crump, Tomicek, Holta, Iversen (u/w)
6. Davidsson, Gollob, Harris, Kasprzak
7. Lindgren, Jonsson, Pedersen, Hancock
8. Andersen, Nicholls, Adams, Dryml
9. Gollob, Adams, Crump, Hancock
10. Lindgren, Holta, Dryml, Kasprzak
11. Andersen, Harris, Jonsson, Alden
12. Pedersen, Nicholls, Davidsson, Tomicek
13. Pedersen, Crump, Dryml, Harris
14. Hancock, Kasprzak, Tomicek, Andersen (u3)
15. Jonsson, Adams, Davidsson, Holta
16. Lindgren, Forsberg, Nicholls (u/w), Gollob (u/w)
17. Lindgren, Davidsson, Crump, Andersen
18. Kasprzak, Pedersen, Adams, Alden
19. Gollob, Tomicek, Jonsson (u/w), Dryml (u/w)
20. Holta, Nicholls, Harris, Hancock (u/w)

Pó³fina³y:
21. Lindgren, Holta, Adams, Jonsson (ns)
22. Pedersen, Crump, Andersen, Gollob

Fina³:
23. Holta (6), Lindgren (4), Pedersen (2), Crump (0)

Komentarze

komentarzy