29 czerwca w s³oweñskiej Ljubljanie odbêdzie siê druga Runda Kwalifikacyjna Dru¿ynowego Pucharu ¦wiata. Oprócz gospodarzy w zawodach wyst±pi± W³osi, Czesi i Finowie.

W dru¿ynie fiñskiej zobaczymy zawodnika naszego Kolejarza Opole – Juhe Hautamaekiego, wraz z jego kolegami z Finalndii. Natomiast w druzynie czeskiej pojedzie równie¿ jeden z naszych zawodników Lubos Tomicek.

Oto awizowane sk³ady wszystkich dru¿yn:

S³owenia (kaski czerwone)
1. Denis Stojs
2. Izak Santej
3. Matej Zagar
4. Maks Gregoric
5. Aleksander Conda

W³ochy (kaski niebieski)
1. Mattia Carpanese
2. Alessandro Milanese
3. Daniele Tessari
4. Marco Gregnanin
5. Andrea Maida

Czechy (kaski bia³e)
1. Filip Sitera
2. Ales Dryml
3. Adrian Rymel
4. Lukas Dryml
5. Lubos Tomicek

Finlandia (kaski ¿ó³te)
1. Joonas Kylmaekorpi
2. Juha Hautamaeki
3. Kauko Nieminen
4. Tero Aarnio
5. Kai Laukkanen,

Do pó³fina³u DP¦ w Coventry awansuje tylko jedna dru¿yna, bêd±ca zwyciêzc± tych zawodów.

¼ród³o: www.sportowefakty.pl

Komentarze

komentarzy