W Czerwonogradzie zosta³ wczoraj rozegrany III Turniej Memoria³owy po¶wiêcony pamiêci by³ego reprezentanta Kolejarza OpoleIgora Marko. W zawodach wystartowa³ jeden reprezentant opolskiego klubu – Igor Kononov.

Igor w Czerwonogradzie zdoby³ piêæ punktów, które pozwoli³y mu uplasowaæ siê na dwunastej pozycji.

W turnieju triumfowa³ niepokonany tego dnia Andriej Karpov.

Koñcowa klasyfikacja:
1. Andriej Karpow (Ukraina) (3,3,3,3,3) 15 – I miejsce w finale
2. W³adimir Dubinin (Ukraina/Rosja) (t,1,3,3,3) 10 – II miejsce w finale
3. Dawid Stachyra (Polska) (2,3,1,3,2) 11 – III miejsce w finale
4. Zbigniew Suchecki (Polska) (3,3,2,2,2) 12 – upadek w finale
5. Andriej Korolew (£otwa) (1,1,3,1,3) 9
6. Maciej Kuciapa (Polska) (2,1,3,0,3) 9
7. Kjastas Puod¿uks (£otwa) (2,2,2,1,2) 9
8. Kiry³ Cukanow (Ukraina) (3,3,0,2,t) 8
9. Aleksandr Loktajew (Ukraina/Rosja) (3,2,1,1,w/2min) 7
10. Adam Pawliczek (Polska) (1,2,0,2,1) 6
11. Jacek Rempa³a (Polska) (1,2,u,0,2) 5
12. Igor Kononov (Rosja) (1,0,1,2,1) 5
13. Pawe³ Miesi±c (Polska) (2,0,2,0,d) 4
14. W³adimir Teigel (Ukraina) (0,0,2,1,1) 4
15. Andriej Kobrin (Ukraina) (0,0,w,3,0) 3
16. Marcin Jêdrzejewski (Polska) (0,1,0,1,1) 2
R1. Nikola Mironow (Ukraina) (u,0,0) 0

Bieg po biegu:
1. Karpow, Kuciapa, Korolew, Mironow (u)
2. Loktajew, Miesi±c, Kononow, Teigel
3. Suchecki, Puod¿uks, Pawliczek, Kobrin
4. Cukanow, Stachyra, Rempa³a, Jêdrzejewski
5. Karpow, Loktajew, Jêdrzejewski, Kobrin
6. Suchecki, Rempa³a, Dubinin, Miesi±c
7. Cukanow, Pawliczek, Kuciapa, Kononow
8. Stachyra, Puod¿uks, Korolew, Teigel
9. Karpow, Miesi±c, Stachyra, Pawliczek
10. Dubinin, Puod¿uks, Loktajew, Cukanow
11. Kuciapa, Teigel, Kobrin (w), Rempa³a (u)
12. Korolew, Suchecki, Kononow, Jêdrzejewski
13. Karpow, Kononow, Puod¿uks, Rempa³a
14. Dubinin, Pawliczek, Jêdrzejewski, Teigel
15. Stachyra, Suchecki, Loktajew, Kuciapa
16. Kobrin, Cukanow, Korolew, Miesi±c
17. Karpow, Suchecki, Teigel, Mironow
18. Dubinin, Stachyra, Kononow, Kobrin
19. Kuciapa, Puod¿uks, Jêdrzejewski, Miesi±c (d)
20. Korolew, Rempa³a, Pawliczek, Mironow (Loktajew w/2min)

FINA£: Karpow, Dubinin, Stachyra, Suchecki (u)

¼ród³o: sportowefakty.pl

Komentarze

komentarzy