Igor Kononov zwyciê¿y³ w rozegranym dzi¶ turnieju „Mistrz ¦wiata Jerzy Szczakiel zaprasza na Opolszczyznê”. Zawodnik Kolejarza Opole zwyciêstwo w turnieju indywidualnym wywalczy³ chwilê po podpisaniu kontraktu na rok 2010.

W meczu Kolejarz Opole – Speedway Europa triumfowa³a dru¿yna europejska. Najlepszym zawodnikiem zawodów by³ bezapelacyjnie £ukasz Jankowski, któremu niemal pewne zwyciêstwo w turnieju odebra³a ta¶ma w biegu fina³owym.

KOLEJARZ OPOLE
9. Adam Czechowicz (2,3,0,1,0) 6
10. Tomasz Schmidt (1,2,1,1) 5
11. Piotr Rembas (2,1,2,1,d) 6
12. Micha³ Mitko (1,2,3,2,1,2) 11
13. Marcin Jêdrzejewski (0,0,3) 3
14. Rafa³ Fleger (0,2,1,3,d) 6
15. Janusz Baniak (1,0) 1

SPEEDWAY EUROPA
1. Adam Pawliczek (3,3,1,3,1) 11
2. Kamil Zieliñski (0,d,-) 0
3. Igor Kononow (0,2,2,2,3) 9
4. £ukasz Jankowski (3,3,3,3,3) 15
5. Ruslan Gatiatov (3,w,1,0) 4
6. Christian Ago (2,1,1,d) 4
7. Jan Holub (3,2,2,2) 9

Bieg po biegu:

1. HOLUB, Ago, Baniak, Fleger 1:5
2. PAWLICZEK, Czechowicz, Schmidt, Zieliñski 3:3 (4:8)
3. JANKOWSKI, Rembas, Mitko, Kononow 3:3 (7:11)
4. GATIATOV, Fleger, Ago, Jêdrzejewski 2:4 (9:15)
5. PAWLICZEK, Mitko, Rembas, Zieliñski (d4) 3:3 (12:18)
6. JANKOWSKI, Kononow, Fleger, Jêdrzejewski 1:5 (13:23)
7. CZECHOWICZ, Schmidt, Ago, Gatiatov 5:1 (18:24)
8. FLEGER, Holub, Pawliczek, Baniak 3:3 (21:27)
9. JANKOWSKI, Kononow, Schmidt, Czechowicz (d/3) 1:5 (22:32)
10. MITKO, Rembas, Gatiatov, Ago (d/4) 5:1 (27:33)
11. JÊDRZEJEWSKI, Kononow, Schmidt, Zieliñski (d/4) 4:2 (31:35)
12. PAWLICZEK, Holub, Rembas, Fleger (d/4) 1:5 (32:40)
13. JANKOWSKI, Mitko, Czechowicz, Gatiatov 3:3 (35:43)
14. KONONOW, Holub, Mitko, Rembas (d) 1:5 (36:48)
15. JANKOWSKI, Mitko, Pawliczek, Czechowicz 2:4 (38:52)

PÓ£FINA£OWE BIEGI SENIORÓW:
16. JANKOWSKI, Kononow, Jêdrzejewski, Mitko (d/4)
17. CZECHOWICZ, Pawliczek, Rembas (ns), Zieliñski (ns)

FINA£OWY BIEG JUNIORÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA OPOLA:
18. FLEGER, Holub, Baniak, Ago (ns)

FINA£OWY BIEG MINITURNIEJU O PUCHAR MARSZA£KA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO:
19. KONONOW, Czechowicz, Pawliczek, Jankowski (t)

Komentarze

komentarzy