Identycznym dorobkiem jak Tomicek mo¿e „pochwaliæ” siê dzisiaj kolejny obcokrajowiec Kolejarza – Lee Smethills.

Anglik wystartowa³ w meczu Reading Racers – Sheffield Tigers. Dru¿yna Smethillsa przegra³a bardzo wysoko bo a¿ 60-33.

Lee, podobnie jak Lubos, wystartowa³ w trzech biegach i nie zdoby³ punktu.

Wyniki:
Reading Racers – 60:
1. Mark Lemon (2,3,3,1*,1) 10+1
2. Chris Mills (u,2*,3,1) 6+1
3. Ulrich Ostergaard (3,3,3,3,3) 15
4. Tomas Suchanek (1,2*,1,3) 7+1
5. Tom P Madsen (2*,2,3,2) 9+1
6. Nikki Glanz (GO¦Æ) (1,1*,0,2*) 4+2
7. Joe Haines (GO¦Æ) (3,3,2*,1) 9+1

Sheffield Tigers – 33:
1. Ricky Ashworth (3,0,1*,3,2) 9+1
2. Joel Parsons (1,1,1,2) 5
3. Andre Compton (2,6!,2,2,0) 12
4. Lee Smethills (0,0,0,-) 0
5. Ben Wilson (u,1,0,0) 1
6. Sam Martin (0,0,0,0,1) 1
7. Paul Cooper (2,1,2,d) 5

Bieg po biegu:
1. Ashworth, Lemon, Parsons, Mills (u) 2:4
2. Haines, Cooper, Glanz, Martin 4:2 (6:6)
3. Ostergaard, Compton, Suchanek, Smethills 4:2 (10:8)
4. Haines, Madsen, Cooper, Wilson (u) 5:1 (15:9)
5. Ostergaard, Suchanek, Parsons, Ashworth 5:1 (20:10)
6. Lemon, Mills, Wilson, Martin 5:1 (25:11)
7. COMPTON!, Madsen, Glanz, Smethills 3:6 (28:17)
8. Mills, Haines, Parsons, Martin 5:1 (33:18)
9. Ostergaard, Cooper, Suchanek, Wilson 4:2 (37:20)
10. Lemon, Compton, Mills, Smethills 4:2 (41:22)
11. Madsen, Parsons, Ashworth, Glanz 3:3 (44:25)
12. Ostergaard, Compton, Haines, Martin 4:2 (48:27)
13. Ashworth, Madsen, Lemon, Wilson 3:3 (51:30)
14. Suchanek, Glanz, Martin, Cooper 5:1 (56:31)
15. Ostergaard, Ashworth, Lemon, Compton 4:2 (60:33)

Komentarze

komentarzy