Robert Mi¶kowiak reprezentuj±cy KM Ostrów zwyciê¿y³ w zawodach o puchar Prezydent Miasta Opola bêd±cych jednocze¶nie Memoria³em Gerarda Stacha. Drugie miejsce zaj±³ jego klubowy kolega – Zbigniew Czerwiñski. Miejsce trzecie przypad³o reprezentantowi Kolejarza – Adamowi Pawliczkowi.

Nagrody memoria³owe dla trzech najlepszych Juniorów, ufundowane przez KolejarzOpole.pl oraz klub kibica Kolejarza zdobyli: S³awomir D±browski (1 miejsce), Lars Hansen (2 miejsce), Rafa³ Fleger (miejsce 3).

Klas± sam dla siebie by³ Mi¶kowiak który nie zazna³ dzi¶ goryczy pora¿ki. ¦wietnie zaprezentowa³ siê Czerwiñski, którym interesuj± siê opolscy dzia³acze. Wychowanek RKM-u Rybnik przegra³ tylko raz – z Mi¶kowiakiem. Szybcy i walczeni byli dzi¶ zawodnicy Kolejarza – Adam Pawliczek i Adam Czechowicz, ale tak¿e Wallner który najwyra¼niej chcia³ udowodniæ dzia³aczom ¿e zbyt szybko go skre¶lili po wpadce z Gnieznem. Nie zachwyci³ Lee Smethills który zadebiutowa³ na opolskim torze. Poni¿ej oczekiwañ zaprezentowa³ siê tak¿e Rafa³ Szombierski.

1. Robert Mi¶kowiak (3,3,3,3,3) 15
2. Zbigniew Czerwiñski (2,3,3,3,3) 14
3. Adam Pawliczek (3,2,2,2,3) 12
4. Adam Czechowicz (2,2,3,3,2) 12
5. Piotr Rembas (2,3,0,3,1) 9
6. Friedrich Wallner (1,3,2,1,2) 9
7. S³awomir D±browski (3,2,2,1,1) 8
8. Rafa³ Szombierski (1,0,3,2,2) 8
9. Lee Smethills (3,1,2,0,2) 8
10. Marcin Sekula (0,0,2,2,3) 7
11. Tomasz Schmidt (2,1,1,1,0) 5
12. £ukasz Kasperek (0,1,1,2,0) 4
13. Lars Hansen (1,2,0,u/w,d) 3
14. Rafa³ Fleger (d,0,1,1,d) 2
15. Mateusz Kowalczyk (0,1,0,0,1) 2
16. Adrian P³uska (1,0,d,0,0) 1

Bieg po biegu:
1. Pawliczek, Czechowicz, Wallner, Kasperek 62,2s.
2. Smethills, Schmidt, P³uska, Fleger (d) 61,2s.
3. D±browski, Rembas, Szombierski, Kowalczyk 62,8s.
4. Mi¶kowiak, Czerwiñski, Hansen, Sekula 61,5s.
5. Rembas Pawliczek, Smethills, Sekula 62,6s.
6. Czerwiñski, Czechowicz, Schmidt, Szombierski 62,1s.
7. Wallner, Hansen, Kowalczyk, P³uska 63,1s.
8. Mi¶kowiak, D±browski, Kasperek, Fleger 62,9s.
9. Mi¶kowiak, Pawliczek, Schmidt, Kowalczyk 63,0s.
10. Czechowicz, Smethills, D±browski, Hansen 63,6s.
11. Czerwiñski, Wallner, Fleger, Rembas 62,1s.
12. Szombierski, Sekula, Kasperek, P³uska (d) 63,2s.
13. Czerwiñski, Pawliczek, D±browski, P³uska 63,6s.
14. Czechowicz, Sekula, Fleger, Kowalczyk 63,8s.
15. Mi¶kowiak, Szombierski, Wallner, Smethills 63,5s.
16. Rembas, Kasperek, Schmidt, Hansen (u/w) 64,2s.
17. Pawliczek, Szombierski, Fleger (d), Hansen (d) 63,8s.
18. Mi¶kowiak, Czechowicz, Rembas, P³uska 62,7s.
19. Sekula, Wallner, D±browski, Schmidt 63,8s.
20. Czerwiñski, Smethills, Kowalczyk, Kasperek 64,0s.

NCD: Lee Smethills (II) 61,2s.

Komentarze

komentarzy