Dawid Lampart z Rzeszowa zosta³ zwyciêzc± dzisiejszego turnieju „Nadzieje Polskiego ¯u¿la”. Drugie miejsce przypad³o reprezentantowi Kolejarza – Rafa³owi Flegerowi. Na najni¿szym stopniu podium stan±³ Adrian Szewczykowski z Gorzowa.

Zawody mog³y siê podobaæ, by³o sporo mijanek i walki na dystansie. W przerwach miêdzy seriami prezentowali siê m³odzi adepci szkó³ek ¿u¿lowych w Tarnowie i Gorzowie.

Wyniki:
1. Dawid Lampart (3,3,3,3,2) 14
2. Rafa³ Fleger (1,3,3,3,3) 13
3. Adrian Szewczykowski (3,2,3,3,1) 12
———–
4. Janusz Baniak (2,2,2,2,3) 11
5. Przemys³aw Zarzycki (3,1,2,3,u/w) 9
6. Pawe³ Zmarzlik (2,3,1,2,1) 9
7. Patryk Dudek (d,1,3,1,3) 8
8. Mateusz Szostek (1,3,0,1,2) 7
9. Szymon Kie³basa (0,1,2,1,3) 7
10. Marcel Kajzer (3,0,1,1,1) 6
11. Mariusz Konsek (t,1,0,2,2) 5
12. Mateusz Kowalczyk (1,2,1,0,1) 5
13. Kamil Fleger (2,2) 4
14. £ukasz Kie³basa (1,2,0,0,0) 3
15. Pawe³ Gwó¼d¼ (2) 2
15. Mateusz Chochliñski (2,u/w,u/w,-,-,-) 2
15. Tadeusz Kostro (0,0,2,0,0) 2
18. Mateusz Mikorski (0,0,1,0,0)

Bieg po biegu:
1. Lampart, Baniak, R. Fleger, S. Kie³basa (61,8s.)
2. Szewczykowski, K. Fleger (Konsek – t), Szostek, Dudek (d) (62,4s.)
3. Kajzer, Zmarzlik, Kowalczyk, Kostro (62,4s.)
4. Zarzycki, Chochliñski, £. Kie³basa, Mikorski (62,6s.)
5. Lampart, Szewczykowski, Zarzycki, Kajzer (62,1s.)
6. Zmarzlik, Baniak, Konsek, Chochliñski (u/w) (62,4s.)
7. Szostek, £. Kie³basa, S. Kie³basa, Kostro (62,4s.)
8. R. Fleger, Kowalczyk, Dudek, Mikorski (62,5s.)
9. Lampart, Kostro, Mikorski, Konsek (62,1s.)
10. Szewczykowski, Baniak, Kowalczyk, £. Kie³basa (64,2s.)
11. Dudek, S. Kie³basa, Kajzer, Chochliñski (u/w) (64,6s.)
12. R. Fleger, Zarzycki, Zmarzlik, Szostek (61,7s.)
13. Lampart, Gwó¼d¼, Szostek, Kowalczyk (62,1s.)
14. Zarzycki, Baniak, Dudek, Kostro (63,1s.)
15. Szewczykowski, Zmarzlik, S. Kie³basa, Mikorski (62,8s.)
16. R. Fleger, Konsek, Kajzer, £. Kie³basa (62,1s.)
17. Dudek, Lampart, Zmarzlik, £. Kie³basa (63,4s.)
18. Baniak, Szostek, Kajzer, Mikorski (63,9s.)
19. S. Kie³basa, Konsek, Kowalczyk, Zarzycki (u/w) (64,3s.)
20. R. Fleger, K. Fleger, Szewczykowski, Kostro (63,0s.)

NCD: Rafa³ Fleger (XII) 61,7s.

Komentarze

komentarzy