Dru¿yna Lee Smethillsa, Sheffield Tigers, pokona³a dzi¶ na swoim torze zespó³ Scunthorpe Scorpions 57:36. Spory wk³ad w to zwyciêstwo mia³ obcokrajowiec Kolejarza który by³ dzi¶ jednym z najlepszych zawodników na torze i zdoby³ 10 punktów.

W swoim pierwszym biegu tego dnia Lee przyjecha³ na czele stawki i zainkasowa³ tym samym swoje pierwsze 3 punkty w tym sezonie. W drugim wystêpie przyjecha³ ju¿ za plecami Richarda Halla ale wyprzedzi³ m. in. Bena Wilsona który zwi±za³ siê kontraktem na ten sezon z dru¿yn± Speedway Miskolc. Kolejne dwa biegi z udzia³em Smethillsa to trzecie miejsca i po jednym punkcie na koncie anglika. W ostatnim tego dnia wystêpie Smethills znów bezkonkurencyjny i kolejne 3 punkty dla je¼d¼ca Kolejarza.

Dobrze spisali siê równie¿ je¼d¼cy naszego ligowego rywala z Miskolca, Ricky Answorth i Ben Wilson. Pierwszy z nich okaza³ siê najlepszym zawodnikiem meczu zdobywaj±c 12 punktów i 3 bonusy. Drugi natomiast zakoñczy³ zawody z dorobkiem 8 punktów.

Biegi z udzia³em Lee Smethillsa:
2. Smethills, B.Compton, Martin, Bekker 4-2
4. Hall, Smethills, B.Compton, Wilson 2-4
8. Parsons, B.Compton, Smethills, Wilkinson 4-2
12. A.Compton, Karlsson, Smethills, B.Compton 4-2
14. Smethills, Cooper, Bergstroem, B.Compton 5-1

punktacja zawodów:

Sheffield Tigers – 57
1. Ricky Ashworth – 12+1 (2*,3,3,1,3)
2. Joel Parsons – 11+2 (3,2*,3,2*,1)
3. Andre Compton – 9+1 (2,3,1*,3)
4. Paul Cooper – 6+2 (1*,1,2,2*)
5. Ben Wilson – 8 (0,2,3,3)
6. Sam Martin – 1 (1,0,0,-)
7. Lee Smethills – 10 (3,2,1,1,3)

Scunthorpe Scorpions – 36
1. Andrew Moore – 7 (1,2,2,2)
2. Carl Wilkinson – 0 (0,0,0,-)
3. Magnus Karlsson – 11 (3,3,1,2,2)
4. Viktor Bergstroem – 2 (0,1,d,1)
5. Richard Hall – 10 (3,1,6,0,w)
6. Byron Bekker – 0 (0,0,0,-)
7. Benjamin Compton – 6+1 (2,1,2,1*,d,0)

Komentarze

komentarzy