Dawid Cie¶lewicz, Marcin Piekarski oraz Ricky Kling to trzej nowi zawodnicy opolskiego Kolejarza.

Ponadto kontrakty z opolskim zespo³em przed³u¿yli: Ulrich Ostergaard, Max Dilger i Roman Iwanow.

szczegó³y wkrótce.

Komentarze

komentarzy