W poniedzia³kowym meczu ligii duñskiej nasz zawodnik Peter Kildemand wraz ze swoja dru¿yn± Fjelsted zostali pokonani przez Grindsted 39 – 47. Nasz zawodnik zaliczy³ bardzo s³aby wystêp w tych zawodach, mimo tego, ¿e raz przywióz³ ze sob± 3 punkty – trzy razy zosta³ wykluczony.

Oto punktacja i przedstawienie meczu bieg po biegu:

Grindsted
1. Joonas Kylmaekorpi (2,1*,2,3,3,2) 13+1
2. Peter Juul Larsen (1*,2,1,2*,2*,1*) 9+4
3. Henrik Gustafsson (2,2,3,3,0,3) 13
4. Jesper Kristiansen (1,3,1,3,w,2*) 10+1
5. Mads E. Skov (0,0,2*,d) 2+1

Fjelsted
1. Sebastian U³amek (3,3,3,-,2,3) 14
2. Rene Bach (0,1,2,0,2,0) 5
3. Adam Kajoch (d,0,2,1,1*,1) 5+1
4. Peter Kildemand (3,0,w,w,w) 3
5. Nicki Barrett (3,1*,1,6,1,0) 12+1

Bieg po biegu:
1. U³amek, Kylmaekorpi, Larsen, Bach 3-3
2. Kildemand, Gustafsson, Kristiansen, Kajoch (d) 3-3 (6-6)
3. Barrett, LArsen, Bach, Skov 2-4 (8-10)
4. U³amek, Gustafsson, Kylmaekorpi, Kajoch 3-3 (11-13)
5. Kristiansen, Bach, Larsen, Kildemand 4-2 (15-15)
6. Gustafsson, Kajoch, Barrett, Skov 3-3 (18-18)
7. U³amek, Kylmaekorpi, Kristiansen, Kildemand (w) 3-3 (21-21)
8. Gustafsson, Larsen, Kajoch, Bach 5-1 (26-22)
9. Kristiansen, Skov, Barrett, Kildemand (w) 5-1 (31-23)
10. Barrett (6), Bach, Skov (d), Kristiansen (w) 0-8 (31-31)
11. Kylmaekorpi, Larsen, Barrett, Kildemand (w/2min) 5-1 (36-32))
12. Kylmaekorpi, U³amek, Kajoch, Gustafsson 3-3 (39-35)
13. Gustafsson, Kristiansen, Kajoch, Bach 5-1 (44-36)
14. U³amek, Kylmaekorpi, Larsen, Barrett 3-3 (47-39)

¼ród³o: www.sportowefakty.pl

Komentarze

komentarzy