W rozegranym dzi¶ w £odzi turnieju indywidualnym, opolski wychowanek, Tomasz Schmidt zaj±³ dwunaste miejsce i zdoby³ 7 punktów (tyle samo co Miko³ajczak, Katt czy Denis Sajftudinow). Tomek ca³kiem nie¼le zaprezentowa³ siê na tle zawodników Or³a i na pewno zapozna³ siê dobrze z torem w £odzi. Miejmy nadziejê ¿e wystêp w £odzi zaowocuje dobrymi startami Schmidta w opolskiej dru¿ynie.

Wyniki: (za sportowefakty.pl)

1. Zdenek Simota 8 (1,1,3,3,u) + I. miejsce w finale
2. Matthias Kroeger 10 (2,1,2,2,3) + II. miejsce w finale
3. Henning Bager 8 (2,2,2,0,2) + III. miejsce w finale
4. Marcin Liberski 10 (2,2,0,3,3) + IV. miejsce w finale
5. Stanis³aw Burza 14 (3,3,3,2,3) + III. miejsce w 1. pó³finale
6. Rus³an Gatiatow 9 (1,0,3,3,2) + IV. miejsce w 1. pó³finale
7. Marat Gatiatow 10 (0,2,3,2,3) + III. miejsce w 2. pó³finale
8. Matias Schultz 13 (3,33,2,3,2) + IV. miejsce w 2. pó³finale
9. Denis Sajfutdinow 7 (3,3,u,1,-)
10. Stephan Katt 7 (3,0,2,1,1)
11. Robert Miko³ajczak 7 (1,3,1,2,0)
12. Tomasz Schmidt 7 (2,2,1,1,1)
13. Simon Walker 5 (0,1,1,1,2)
14. Timur Garrifulin 0 (u)
15. Dariusz Fija³kowski 0 (d)

Bieg po biegu:

1. (87,9) Katt, Schmidt, Simota
2. (68,0) Sajfutdinow, Kroeger, Miko³ajczak, M.Gatiatow
3. (67,3) Schultz, Liberski, R.Gatiatow, Walker
4. (67,8) Burza, Bager, Fija³kowski d/3, Garrifulin u/4
5. (68,6) Sajfutdinow, Schmidt, Walker, Garrifulin ns
6. (67,7) Schultz, Bager, Kroeger, Katt
7. (67,8) Miko³ajczak, Liberski, Fija³kowski ns
8. (67,9) Burza, M.Gatiatow, Simota, R.Gatiatow
9. (68,4) Burza, Kroeger, Schmidt, Liberski
10. (70,0) ,R.Gatiatow, Katt, Sajfutdinow, Fija³kowski ns
11. (68,6) M.Gatiatow, Bager, Walker
12. (68,7) Simota, Schultz, Miko³ajczak, Garrifulin ns
13. (69,2) R.Gatiatow, Miko³ajczak, Schmidt, Bager
14. (69,3) Liberski, M. Gatiatow, Katt, Garrifulin ns
15. (69,8) Schultz, Burza, Sajfutdinow
16. (68,5) Simota, Kroeger, Walker, Fija³kowski ns
17. (68,6) M.Gatiatow, Schultz, Schmidt, Fija³kowski ns
18. (69,6) Burza, Walker, Katt, Miko³ajczak
19. (69,8) Kroeger, R.Gatiatow, Garrifulin ns
20. (69,6) Liberski, Bager, Simota u, Sajfutdinow ns

PÓ£FINA£ I. (68,1) Simota, Liberski, Burza, R.Gatiatow d/start
PÓ£FINA£ II. (69,2) Kroeger, Bager, M.Gatiatow, Schultz u/3
FINA£. (67,6) Simota, Kroeger, Bager, Liberski

Sêdziowa³: Micha³ Stec (Krosno)
NCD: 67,3 s. – Mathias Schultz (bieg 3.) – wyrównany rekord toru
Widzów: ok. 1000.

Komentarze

komentarzy