W rewan¿owym pojedynku Premier Trophy miêdzy Scunthorpe Scorpions a zespo³em Lee Smethillsa Sheffield Tigers, obcokrajowiec Kolejarza spisa³ siê du¿o gorzej ni¿ dzieñ wcze¶niej na w³asnym torze. Tym razem Lee zdoby³ tylko cztery punkty i dwa bonusy.

Du¿o lepiej zaprezentowali siê natomiast, zawodnicy Speedway Miskolc, Ben Wilson i Ricky Answorth. Anglik o ¶wietnie znanym w Opolu nazwisku zdoby³ siedem punktów, natomiast Answorth zapisa³ na swoim koncie jedena¶cie oczek z jednym punktem bonusowym.

Biegi z udzia³em Smethillsa:
2. Bekker, B Compton, Smethills, Martin 5-1
4.Hall, Wilson, Smethills, B Compton 3-3
8.Parsons, Smethills, Wilkinson, B Compton 1-5
14.Cooper, Bekker, Bergstrom, Smethills 3-3

Punktacja zawodów:
Scunthorpe Scorpions
1. Andrew Moore (2,1,1*,2) 6+1
2. Carl Wilkinson (0,3,1,2) 6
3. Magnus Karlsson (2,1,2,2,0) 7
4. Viktor Bergstroem (1*,0,1*,1*) 3+3
5. Richard Hall (3,3,w,1*,2) 9+1
6. Byron Bekker (3,0,2,2) 7
7. Benjamin Compton (2*,0,0,1*) 3+2

Sheffield Tigers
1. Andre Compton (1,2*,3,3,3) 12+1
2. Joel Parsons (3,3,3,d) 9
3. Ricky Ashworth (3,1*,3,3,1) 11+1
4. Paul Cooper (0,2,0,3) 5
5. Ben Wilson (2,2,3,0) 7
6. Sam Martin (0,0,0,0) 0
7. Lee Smethills (1,1*,2*,0) 4+2

Komentarze

komentarzy