Lee Smethills ponownie zaprezentowa³ siê dzi¶ na torze. Po wczorajszym s³abym wystêpie dzi¶ nieznaczna poprawa gdy¿ Lee zdoby³ sze¶æ punktów i dwa bonusy w piêciu startach, a jego „Tygrysy” przegra³y w wyjazdowym pojedynku z Redcar Bears 47-43.

Lee rozpocz±³ zawody od zwyciêstwa pó¼niej przyjecha³ jako drugi w parze za zawodnikiem gospodarzy, nastêpne dwa biegi to zerowy dorobek punktowy. Smethills pojecha³ ³adnie jeszcze w ostatnim wystêpie gdy przyjecha³ na drugiej pozycji za koleg± z Sheffield.

Punktacja:
Redcar – 47
Gary Havelock 13, James Grieves 12+1, Ty Proctor 10, Daniel Giffard 5+1, Arlo Bugeja 4+2, Josh Auty 3+1, Chriss Kerr ns

Sheffield – 43
Ben Wilson 10, Andre Compton 7, Paul Cooper 7, Lee Smethills 6+2, Ricky Ashworth 6+1, Joel Parsons 6+1, Sam Martin 1

Komentarze

komentarzy