Bardzo s³abo wypad³ Lubos Tomicek w dzisiejszym meczu Elite League w którym to Contry Bees podejmowa³o na swoim torze dru¿ynê Lubosa – Lakeside Hammers.

M³oty wygra³y spotkanie 41:49, niestety Tomicek do zwyciêstwa nie do³o¿y³ ani jednego punktu. Czech pojawi³ siê na torze trzykrotnie, dwa razy przyjecha³ ostatni i zanotowa³ jeden defekt.

Wyniki:

Coventry Bees – 41
1. Chris Harris (2,2,2,2,2) 10
2. Oliver Allen – ZZ
3. Rory Schlein (2,3,3,1*,1*) 10+2
4. Billy Janniro (1*,d,1,1*,d) 3+2
5. Simon Stead (1,3,3,1,0) 8
6. Stanis³aw Burza (1*,3,0,1,0,2,2) 9+1
7. Ben Barker (0,0,1,-) 1

The Lakeside Hammers – 49
1. Andreas Jonsson (3,2,3,3,3,3) 17
2. Leigh Lanham (0,1*,0,-) 1+1
3. Adam Shields – ZZ
4. Lubos Tomicek (0,d,0,-) 0
5. Jonas Davidsson (3,3,2,2,1) 11
6. Ricky Kling (1*,2*,1,0,0,1) 5+2
7. Joonas Kylmaekorpi (2,3,2,2*,3,3,0) 15+1

Bieg po biegu:
1. Jonsson, Harris, Burza, Lanham 3-3
2. Burza, Kylmaekorpi, Kling, Barker 3-3 (6-6)
3. Kylmaekorpi, Schlein, Janniro, Tomicek 3-3 (9-9)
4. Davidsson, Kling, Stead, Barker 1-5 (10-14)
5. Schlein, Jonsson, Lanham, Janniro (d) 3-3 (13-17)
6. Davidsson, Harris, Kling, Burza 2-4 (15-21)
7. Stead, Davidsson, Barker, Tomicek (d) 4-2 (19-23)
8. Stead, Kylmaekorpi, Burza, Lanham 4-2 (23-25)
9. Schlein, Davidsson, Janniro, Kling 4-2 (27-27)
10. Jonsson, Harris, Janniro, Tomicek 3-3 (30-30)
11. Jonsson, Kylmaekorpi, Stead, Burza 1-5 (31-35)
12. Kylmaekorpi, Burza, Schlein, Kling 3-3 (34-38)
13. Jonsson, Harris, Davidsson, Stead 2-4 (36-42)
14. Kylmaekorpi, Burza, Kling, Janniro (d) 2-4 (38-46)
15. Jonsson, Harris, Schlein, Kylmaekorpi 3-3 (41-48)

Komentarze

komentarzy