Dziêki uprzejmo¶ci oficjalnego serwisu Lubosa (www.lubostomicek.com) jako pierwsi w Polsce informujemy ¿e Tomicek bêdzie w tym roku broni³ barw Moto Club Lonigo w Dru¿ynowych Mistrzostwach W³och.

Oznacza to ¿e w sezonie 2008 Czech bêdzie je¼dzi³ a¿ w sze¶ciu ¿u¿lowych klubach w ca³ej europie! Oprócz Opolskiej dru¿yny Tomicek reprezentowaæ bêdzie tak¿e: Olymp Praha (Czechy) Lakeside Hammers (Wielka Brytania), Rosiggarna Hallstavik (Szwecja), Holsted Speedway Klub (Dania) i Moto Club lonigo (W³ochy)

Obcokrajowiec Kolejarza mia³ mieæ dzi¶ kolejna okazje do startu w barwach Lakeside Hammers, ale nie pozwoli³a na to pogoda. Spotkanie, w ramach rozgrywek o Tarcze Cravena, z Peterborough Panters zostanie rozegrane w innym terminie.

Komentarze

komentarzy