Pierwsza runda Indywidualnych Mistrzostw Czech zakoñczy³a siê zwyciêstwem zawodnika Kolejarza Opole – Lubosa Tomicka. M³ody Czech wygra³ cztery z piêciu swoich biegów co da³o mu 14 punktów . Drugie miejsce zaj±³ uczestnik GP Lukas Dryml, trzeci natomiast by³ Filip Sitera.

Wyniki I rundy Indywidualnych Mistrzostw Czech:

1. Lubos Tomicek (3,3,2,3,3) 14
2. Lukas Dryml (1,2,3,3,3) 12
3. Filip Sitera (2,3,1,3,2) 11+3
4. Adrian Rymel (3,3,2,2,1) 11+2
5. Ales Dryml (2,2,2,2,3) 11+d
6. Martin Vaculik (3,2,3,w,2) 10
7. Matej Kus (1,0,3,3,2) 9
8. Josef Franc (3,1,1,2,1) 8
9. Jan Jaros (2,3,0,2,0) 7
10. Hynek Stichauer (1,1,1,1,3) 7
11. Adam Vandirek (0,1,3,1,0) 5
12. Pavel Ondrasik (2,0,0,1,2) 5
13. Adrian P³uska (0,2,0,1,1) 4
14. Martin Malek (1,1,2,0,0) 4
15. Vladimír Visvader (0,0,1,0,0) 1
16. Michael Hadek (1,-,-,-,-) 1
17. Richard Wolff (0,0,0,w,-) 0
18. Martin Gavenda ns

¼ród³o: www.speedwayfakta.cz

Komentarze

komentarzy