Dzisiaj w Abensbergu rozegrano pierwsz± rundê kwalifikacji Indywidualnych Mistrzostw ¦wiata. Turniej zakoñczy³ siê zwyciêstwem Daveya Watta z Australii który zgromadzi³ na swym koncie komplet 15 punktów. Na drugim miejscu sklasyfikowano Rafa³a Dobruckiego z 11 punktami. W zawodach wyst±pi³ te¿ Fritz Wallner który w niedzielê pokaza³ siê z niez³ej strony podczas turnieju w Opolu. Austriak nie zaliczy jednak dzisiejszego wystêpu do udanych, gdy¿ uzyska³ zaledwie 3 punkty i zaj±³ 14 miejsce.

1 Watt David 15
2 Dobrucki Rafal 11(+3)
3 Rymel Andrian 11(+2)
4 Howe David 11(+1)
5 Kenett Edward 11(+d)
6 Kroner Tobias 10
7 Max Mikael 10
8 Smolinski Martin 9
9 Speiser Richard 8
10 Franc Josef 5
11 Klingberg Niklas 5
12 Schultz Mathias 4
13 Hauzinger Manuel 4
14 Wallner Friedrich 3
15 Tressarieu Sébastien 2
16 Facher Frank 1
17 Dilger Max 0
18 Betz Manfred 0

Komentarze

komentarzy