Zapisz się na kurs!

0
77

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą Polskiego Związku Motorowego w Opolu oraz zapisywania się na kursy TUTAJ


Polski Związek Motorowy prowadzi nabór na Prawo Jazdy kat. B+E

Szkolenie składa się z 15 godzin zajęć praktycznych, realizowanych na samochodzie marki Mercedes VITO oraz przyczepie o wymiarach identycznych jak w WORD Opole.


Prawo jazdy kat. B+E (przyczepa) uprawnia do kierowania:

 • samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t oraz przyczepy o DMC nieprzekraczającej 3,5t a łączna suma DMC zespołu pojazdów nie może przekroczyć 7t.
 • uprawnienia równoznaczne z prawem jazdy kat. T (ciągnik z przyczepą/przyczepami).

Polski Związek Motorowy prowadzi nabór na Prawo Jazdy kat. C

Kategoria C składa się z:

 • 20 godzin zajęć teoretycznych (PZM Opole, ul. Oleska 125a) 
 • 30 godzin zajęć praktycznych (plac manewrowy ul. Oleska 116)

realizowanych są na samochodzie ciężarowym marki MAN TGL 12.250 – identyczny pojazd jak na egzaminie w Word Opole.

Polski Związek Motorowy prowadzi obecnie nabór na Prawo Jazdy kat. C+E

Szkolenie składa się z 25 godzin zajęć praktycznych.


Wymagania:

 1. Aby móc przystąpić do rozpoczęcia kursu kat. C należy posiadać Prawo Jazdy kat. C oraz zaświadczenie badań lekarskich i psychologicznych.
 2. Wymagany wiek aby rozpocząć szkolenie z kat. C to 21 lat. Jednakże dla osób, które ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy, minimalny wiek został obniżony do 18 roku życia.

Prawo jazdy kat. C+E (przyczepa) uprawnia do kierowania:

 • pojazdami określonymi w prawie jazdy kat. C łącznie z przyczepą (przyczepami),
 • zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kat. B+E, ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Szkolenie okresowe

Szkolenie skierowane jest do kierowców wykonujących zarobkowy przewóz drogowy osób/rzeczy, którzy:

 • posiadają uprawnienia, ale ich okres ważności dobiega końca (każdy kierowca wykonujący przewóz drogowy rzeczy lub osób musi poddać się szkoleniu okresowemu co 5 lat),
 • zamierzają powrócić do zawodu i odnowić nieważne uprawnienia.

Polski Związek Motorowy prowadzi czynny nabór na kwalifikację wstępną, przyśpieszoną i uzupełniającą.

Wymagania:

 1. Dowód osobisty lub paszport
 2. Badania lekarskie i psychologiczne

Kwalifikacja wstępna pełna dla kat. C, C+E przeznaczona jest dla kierowców, którzy chcą skrócić minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy. Przy kat. C, C+E wiek ten skraca się do 18 lat.

 • 260 godz. zajęć teoretycznych dla kwalifikacji wstępnej
 • 20 godz. zajęć praktycznych dla kwalifikacji wstępnej (16 godzin zajęć w ruchu drogowym i 4 godziny jazd w warunkach specjalnych)

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla kat. C, C+E – Przepisy ustawy i rozporządzenia wprowadzają możliwość uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, która jest krótsza od kwalifikacji wstępnej o połowę (140 godzin).

 • 130 godz. zajęć teoretycznych dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
 • 10 godz. zajęć praktycznych dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (8 godzin zajęć w ruchu drogowym i 2 godziny jazd w warunkach specjalnych)

Mogą do niej przystąpić:

 • osoby zamierzające kierować pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, które ukończyły 21 lat

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona dla kat. C, C+E, D, D+E trwa 35 godzin i jest przeznaczona dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, ale potrzebne do tego uprawnienia zdobyły po 10 września 2008/2009 roku. Warunkiem przystąpienia do tej kwalifikacji jest również ukończenie pełnej kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

Polski Związek Motorowy prowadzi nabór na kurs DIAGNOSTY SAMOCHODOWEGO

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą rozpocząć pracę na stanowisku diagnosty samochodowego. Oferujemy kurs 116 godzinny po którym zdobędziesz imienne uprawnienia diagnosty.

Szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada:

 • wyższe wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych o specjalności samochodowej oraz m.in. 6 miesięcy udokumentowanego doświadczenia w pracy w warsztacie lub stacji kontroli pojazdów na stanowisku naprawy lub kontroli,
 • wyższe wykształcenie w obszarze technicznym o specjalności innej niż samochodowe oraz m.in 1 rok udokumentowanego doświadczenia w pracy w warsztacie lub stacji kontroli pojazdów na stanowisku naprawy lub kontroli,
 • średnie wykształcenie techniczne lub branżowe o specjalności samochodowej oraz m.in 1 rok udokumentowanego doświadczenia w pracy w warsztacie lub stacji kontroli pojazdów na stanowisku naprawy lub kontroli,
 • średnie wykształcenie techniczne lub branżowe o specjalności innej niż samochodowej oraz m.in 2 lata udokumentowanego doświadczenia w pracy w warsztacie lub stacji kontroli pojazdów na stanowisku naprawy lub kontroli.

Polski Związek Motorowy prowadzi nabór na kurs ADR

Szkolenia ADR przeznaczone są dla kierowców zawodowych pracujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

Oferujemy kursy początkowe dla kierowców rozpoczynających pracę z materiałami niebezpiecznymi), specjalistyczne w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach oraz kursy doskonalące dla kierowców ubiegających się o przedłużenie uprawnień.

Zaświadczenie ADR może uzyskać kierowca, który:

 • ukończył 21 lat,
 • posiada prawo jazdy kat. B,C lub C+E,
 • spełnia wymagania zawarte w zapisach Ustawy Prawo o ruchu drogowym i Ustawy o transporcie drogowym,
 • zdał pozytywnie egzamin kończący kurs początkowy lub doskonalący dla kierowców.

Komentarze

komentarzy