Zmiany w regulaminie PZM

0
1387

Już jutro rusza okienko transferowe. Jak co roku, w przeddzień tego wydarzenia Polski Związek Motorowy publikuje nowe regulaminy, które będą obowiązywać w sezonie 2024. W tym roku ponownie zmianie uległy przepisy dotyczące młodzieżowców. W nowym sezonie, tak jak było zapowiadane, w rozgrywkach DM II Ligi z numerami startowymi 6 i 7 oraz 14 i 15 mogą być zgłoszeni wyłącznie krajowi zawodnicy młodzieżowi, nie posiadający licencji międzynarodowych wydanych przez inną FMN niż PZM.

Drugi ważny przepis, który uległ zmianie dotyczy zastępstwa zawodnika. W sezonie 2024 zastępowany będzie mógł być zawodnik, który posiada pierwszą lub drugą w części zasadniczej albo pierwszą, drugą lub trzecią w rundzie finałowej średnią indywidualną (SI) w składzie aktualnej na dzień zawodów kadry klubu, określoną wg zasad zamieszczonych w postanowieniach na dany rok,

Zmianie uległa również tabela biegowa, a dokładnie pola startowe w wyścigach nominowanych. Mecze rozgrywane są wg systemu 15-biegowego. Po próbie toru, sędzia zawodów losuje jeden z poniższych zestawów torów, wg którego rozegrane zostaną zawody w biegach I-XIII. Po zakończeniu XIII biegu drużyna, która przegrywa lub w przypadku remisu drużyna gości wybiera zestaw torów, który obowiązywać będzie w biegach XIV-XV. Techniczne i organizacyjne aspekty losowania i wyboru zestawu torów są określone w Regulaminie Organizacyjnym DM II Ligi.

Ostatnia zmiana dotyczy zawodników rezerwowych. Z numerem 8 w drużynie gościa i 16 w drużynie gospodarza mogą być zgłoszeni zawodnicy krajowi lub obcokrajowcy do lat 24 (biorąc pod uwagę rok urodzenia). W minionym sezonie byli to zawodnicy do 23 lat.

Komentarze

komentarzy