Ju¿ 5 czerwca na opolskim stadionie zostanie rozegrana æwieræfina³owa runda Indywidualnych Mistrzostw Polski. W Opolskiej eliminacji wyst±pi trzech reprezentantów Kolejarza: Adam Czechowicz, Piort Rembas oraz Adam Pawliczek.

Sk³ad turnieju zapowiada bardzo ciekawe zawody dlatego ju¿ dzi¶ zapraszamy wszystkich pañstwa na stadion przy Wschodniej!

Pe³na obsada:

1. T. Jêdrzejak (WTS Wroc³aw)
2. P. ¦widerski (RKM Rybnik)
3. P. Pawlaszczyk (RKM Rybnik)
4. M. Mitko (RKM Rybnik)
5. A. Czechowicz (Kolejarz Opole)
6. A. Pawliczek (Kolejarz Opole)
7. P. Rembas (Kolejarz Opole)

8. G. Zengota (ZK¯ Zielona Góra)
9. K. Z±bik (Unibax Toruñ)
10. M. Jêdrzejewski (Polonia Bydgoszcz)
11. K. Buczkowski (Polonia Bydgoszcz)
12. R. Mi¶kowiak (KM Ostrów)
13. Micha³ Szczepaniak (W³ókniarz Czêstochowa)
14. S. U³amek (W³ókniarz Czêstochowa)
15. Mateusz Szczepaniak (W³ókniarz Czêstochowa)
16. T. Piszcz (Lokomotiv Daugavpils)
R1. M. Piekarski (W³ókniarz Czêstochowa)
R2. D. Fija³kowski (Orze³ £ód¼)

Komentarze

komentarzy