Znamy regulamin 2. Ligi Żużlowej

0
703

W przeddzień otwarcia okienka transferowego Polski Związek Motocyklowy opublikował regulaminy na sezon 2022. W nim znalazło się kilka zmian, dotyczących głównie składów drużyn.

Jeżeli chodzi o system rozgrywek, to tutaj nie ma żadnych korekt. Drużyny, które wystartują w 2. Lidze Żużlowej będą walczyć o awans do fazy finałowej, w której cztery drużyny będą walczyć systemem pucharowym:

Art. 755 a.

1. System pucharowy w DM II Ligi rozgrywany jest w formie dwumeczów, w których drużyny spotykają się po jednym razie na torze własnym i przeciwnika.

2. O zwycięstwie w dwumeczu decyduje w kolejności:
1) większa suma punktów meczowych,
2) większa suma punktów biegowych,
3) wyższa pozycja w końcowej tabeli po części zasadniczej rozgrywek. Drużyną zwycięską jest drużyna, która zwyciężyła w dwumeczu na podstawie przepisów zawartych w pkt 1-3 powyżej. Druga drużyna dwumeczu jest drużyną pokonaną.

3. We wszystkich rundach części finałowej, gospodarzem pierwszego meczu jest drużyna niżej sklasyfikowana w tabeli po części zasadniczej rozgrywek.

4. W 1 i 2 rundzie części finałowej rozgrywek spotykają się drużyny:
1) (a) pierwsza z czwartą w tabeli po części zasadniczej,
2) (b) druga z trzecią w tabeli po części zasadniczej.

5. W 3 i 4 rundzie części finałowej rozgrywek DM II Ligi spotykają się zwycięskie drużyny z (a) i (b) – patrz ust. 4 pkt 1) i 2)

Wzorem poprzednich lat ponownie nie zostaną rozegrane mecze barażowe.

Większe zmiany dotyczą składów drużyn na tym poziomie rozgrywek. W nich będą musieli znaleźć się co najmniej 2 zawodnicy, zgłoszeni z numerami 1 – 5 lub 9 – 13, spełniający łącznie następujące kryteria:

  • są zawodnikami krajowymi,
  • posiadają licencję sportową „Ż”,
  • nie posiadają licencji międzynarodowych wydanych przez inną FMN niż PZM.

W przyszłym roku w 2. Lidze pod numerem 6/7 i 14/15 będzie mógł startować jeden zawodnik krajowy oraz jeden obcokrajowiec:

W rozgrywkach DM II Ligi z numerami startowymi 6 i 7 oraz 14 i 15 mogą być zgłoszeni wyłącznie zawodnicy młodzieżowi, z zastrzeżeniem, że przynajmniej jeden z nich jest krajowym zawodnikiem młodzieżowym, posiada licencję sportową „Ż” i nie posiada licencji międzynarodowej wydanej przez inną FMN niż PZM.

Ponadto w drużynach drugoligowych nie będą musieli, tak jak to było w tym sezonie, startować zawodnicy U24. Ten przepis pozostał jedynie na wyższych szczeblach rozgrywek.

Zmieniono również przepisy dotyczące „gości”. Tym razem będą oni zgłaszani przez klub 2. Ligi Żużlowej do 31 marca. Przypominamy, że w sezonie 2021 kluby nie miały ograniczenia czasowego. Dodatkowo „gośćmi” będą mogli być jedynie krajowi zawodnicy młodzieżowi.

W składzie każdej drużyny uczestniczącej w rozgrywkach DM II Ligi może być zgłoszonych do dwóch zawodników biorących udział w danych zawodach jako „gość”, na warunkach i zasadach określonych w odpowiednich przepisach Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym z zachowaniem warunków co do składu drużyny i numerów startowych wynikających z zapisów niniejszego regulaminu. Powyższy zapis stosuje się również do drużyn DM II Ligi startujących w meczach barażowych, o których mowa w art. 756 – o ile mecze barażowe w danym roku są rozgrywane.

5. Szczególną formą startu zawodnika jest jego udział w zawodach na zasadzie „gościa” w meczach DM II Ligi według zasad określonych w pkt 6-11 poniżej.

6. Aby wziąć udział w zawodach na zasadzie „gościa” w DM II ligi, zawodnik musi być zawodnikiem klubu Ekstraligi i spełniać warunki startu w U24E lub zawodnikiem klubu DM I Ligi, w obu przypadkach musi posiadać zgodę tego klubu na udział w zawodach DM II Ligi na zasadzie „gościa”.

7. Kontrakt startów na zasadzie gościa może być podpisany do dnia 31 marca danego sezonu.

8. Zawodnik uzgadnia warunki udziału w zawodach z klubem DM II Ligi, w barwach którego ma wystąpić jako „gość” w formie kontraktu wzorcowego.

9. Do dwóch „gości” w DM II ligi może wystąpić w meczu:
1) jeden pod numerem startowym 1-7 lub 9-15 przy spełnieniu łącznie poniższych przesłanek:
a)„gość” musi posiadać status krajowego zawodnika młodzieżowego do lat 21,
b) „gość” nie może być zawodnikiem klubu startującego w rozgrywkach DMP posiadającego drugą drużynę (rezerwową),
c) „gość” nie może być finalistą DMŚJ i IMŚJ z roku poprzedzającego dany sezon,
i/lub
2) jeden lub dwóch pod numerem startowym 1-5 lub 9-13 przy spełnieniu łącznie poniższych przesłanek:
a) „gość” musi posiadać status krajowego zawodnika do lat 21,
b) „gość” nie może być zawodnikiem klubu startującego w rozgrywkach DMP posiadającego drugą drużynę (rezerwową),
c) gość” nie może być finalistą DMŚJ i IMŚJ z roku poprzedzającego dany sezon.

10. Obowiązują następujące przepisy dotyczące „gościa” w DM II ligi:
1) punkty zdobyte przez zawodnika biorącego udział w meczu jako „gość” liczą się do punktacji meczu,
2) w całym sezonie rozgrywkowym, dany zawodnik może jako „gość” reprezentować barwy tylko jednego klubu DM II ligi,
3) jeżeli w danym sezonie zawodnik reprezentował jako „gość” barwy danego klubu, może on zmienić barwy klubowe na zasadzie wypożyczenia do klubu innej ligi niż dany klub lub wyłącznie do tego klubu w danej klasie rozgrywkowej, którego reprezentował jako „gość”,
4) „gość” jest liczony do wymaganej regulaminowo liczby zawodników krajowych w składzie drużyny,
5) klub DM II Ligi może zakontraktować do kadry klubu maksymalnie do czterech gości w sezonie 2022,
6) klub startujący w rozgrywkach DMP posiadający drugą drużynę (rezerwową) nie ma prawa do wstawienia do składu „gościa”.

11. Zawodnik nie uzyskuje prawa do startu na zasadzie „gościa” w DM II ligi:
1) w składzie klubu biorącego w danym sezonie udział w tej samej klasie rozgrywkowej co klub, do którego zawodnik jest potwierdzony, włączając w to wypożyczenie,
2) w składzie klubu: – biorącego w danym sezonie udział w tej samej klasie rozgrywkowej co klub, z którego został uprzednio wypożyczony, – z którym klub pożyczający zawodnika jest powiązany osobowo albo kapitałowo.
3) jego aktualna przynależność klubowa opiera się na umowie wypożyczenia.

źródło: pzm.pl

Komentarze

komentarzy