TS Kolejarz Opole. Stowarzyszenie, które prowadzi obecnie ligową drużynę pod nazwą „Towarzystwo Sportowe Kolejarz Opole”.

Stowarzyszenie TS Kolejarz Opole zostało założone w 2015 roku przez Zbigniewa Kuśnierskiego. Obecnie Prezesem stowarzyszenia jest Zygmunt Dziemba.