Stare KolejarzOpole.pl

¦wietny wystêp Iwanowa w Rosji

Fantastycznie zaprezentowa³ siê opolski zawodnik Roman Iwanow w rozegranym na torze w Ba³akowie Pucharze Rosji Par.Iwanow zdoby³ czterna¶cie punktów i by³ jednym z najlepszych zawodników w turnieju. S³abo natomiast spisa³ siê klubowy kolega Iwanowa, Ilia Bondarenko. Drugi z reprezentantów...

W niedzielê z Lublinem

Po ponad pó³toramiesiêcznej przerwie, ligowe ¶ciganie powraca na stadion przy Wschodniej!Ju¿ w najbli¿sz± niedzielê ¿u¿lowcy Kolejarza Opole w walce o kolejne zwyciêstwo w tym sezonie podejm± dru¿ynê KM¯-u Lublin. Reaktywowana w tym roku dru¿yna z Lublina po skompletowaniu...

Sze¶æ punktów Ksiê¿aka

Podczas gdy oczy wiêkszo¶ci kibiców ¿u¿la zwrócone by³y ku rozgrywanemu w szwedzkim Goeteborgu Grand Prix, na angielskich torach zosta³a rozegrana kolejna kolejka Premier League.W spotkaniu pomiêdzy dru¿ynami Workington Comets i Birmingham Brummies wyst±pi³, zawodnik opolskiego Kolejarza, Robert Ksiê¿ak.Australijczyk zdoby³...

Druga lokata dla Marcina

W poniedzia³ek Marcin Sekula wzi±³ udzia³ w Miêdzynarodowym turnieju ADAC z okazji 60-lecia klubu MC Norden.Pierwsze miejsce w tym turnieju zaj±³ Peter Juul Larsen zdobywca dwunastu punktów. Zawodnik opolskiego Kolejarza - Marcin Sekula zaj±³ drug± lokatê zdowyaj±c 11...

Horror z happy endem w Opolu!

Dramaturgi i zwrotów akcji, które towarzyszy³y dzisiejszemu spotkaniu w Opolu nie powstydzi³ by siê nawet najlepszy film grozy. W niesamowitym meczu opolski Kolejarz pokona³ jednym punktem niepokonanego dot±d lidera z £odzi.Gor±co zrobi³o siê ju¿ godzinê przed meczem gdy nad...

GW: Wymuszone zmiany w Kolejarzu

Mimo ¿e w kadrze opolskiego Kolejarza w tym sezonie jest a¿ 23 ¿u¿lowców, w tym 15 seniorów, kontuzje dwóch z nich wprowadzi³y w zespole zamieszanie.Przypomnijmy, ¿e w czwartkowym pojedynku z Or³em £ód¼ w Opolu kontuzji rêki dozna³ Tomasz Schmidt,...

Ago bez punktu

Najnowszy nabytek opolskiego Kolejarza, nastoletni Szwed Christian Ago wyst±pi³ dzi¶ w meczu Allsvenskan (2 liga szwedzka).W wyjazdowym pojedynku z dru¿yn± Valsarny Hagfors m³ody zawodnik nie zdoby³ niestety punktu. Ago w przeci±gu spotkania mia³ spore problemy sprzêtowe o czym ¶wiadczy...

5 oczek Holuba

W Pilznie rozegrana zosta³a kolejna runda Dru¿ynowych Mistrzostw Czech. W barwach ekipy gospodarze wystartowa³ m³odzie¿owiec Kolejarza Jan Holub, który zdo³a³ zgromadziæ na swoim koncie 5 punktów. Dru¿yna Holuba z dorobkiem 35 punktów zajê³a 3 miejsce a jej najmocniejszym...

GW: Nasi kolejarze lepsi od Rawicza

Do ostatniego biegu niedzielnego spotkania Kolejarza Opole i Kolejarza Rawicz toczy³a siê zaciêta walka o punkt bonusowy. Ostatecznie lepsi okazali siê gospodarze, którzy wygrali 51:39 i zainkasowali trzy "oczka" Po 13 wy¶cigach opolanie prowadzili 43:35 i mogli byæ raczej...

Ksiê¿ak na sze¶æ

Sze¶æ punktów i dwa bonusy zdoby³ Robert Ksiê¿ak dla dru¿yny Brimingham Bruumies w dzisiejszym meczu Premier League. Dru¿yna Australijczyka z polskim paszportem pewnie wygra³a spotkanie ze Stoke Potters 58-34.Po s³abym pocz±tku zawodów (jeden punkt w dwóch biegach) Ksiê¿ak znacznie...

WAŻNE