Jak co roku opolski dziennik „Nowa Trybuna Opolska” organizuje plebiscyt na najpopularniejszego sportowca opolszczyzny. W¶ród grona nominowanych znalaz³o siê trzech reprezentantów Kolejarza Opole.

O miano najpopularnieszego sportowca opolszczyzny powalcz±: zdecydowany lider opolskiego zespo³u – Adam Czechowicz, odkrycie sezonu 2009 – Igor Kononov oraz niezwykle lubiany, wychowanek Kolejarza – Tomasz Schmidt.

Plebiscyt „NTO” rozpoczyna siê w najbli¿szy poniedzia³ek. O tym jak g³osowaæ na opolskich ¿u¿lowców poinformujemy pañstwa na naszych ³amach.

Co wa¿ne dla kibiców „czarnego sportu”, w plebiscycie „NTO”, o miano „Sportowej Imprezy roku 2009″ powalczy równie¿ organizowana rokrocznie w Opolu ¯u¿lowa Gala na Lodzie”.

Komentarze

komentarzy