¯aden z je¼d¼ców wystêpuj±cych w w spotkaniu duñskiej Super Ligi pomiêdzy Esbjerg Motorsport a Brovst Speedway Club nie znalaz³ sposobu na je¼d¼ca kolejarza – Briana Lyngsoe. Duñczyk zaliczy³ najlepszy w tym sezonie wystêp zdobywaj±c pierwszy komplet w tegorocznych rozgrywkach.

Dru¿yny Briana dziêki jego ¶wietnej dyspozycji pokona³a Brovst w stosunku 49-38. Warto dodaæ ¿e w dru¿ynie Brovst je¿d¿± Polacy – Karol Z±bik oraz Jacek Rempa³a.

Wyniki:

Esbjerg
1. Mads Korneliussen (3,d,3,3,2*,0) 11+1
2. Mathias Kroeger (0,3,1,0,2*,1*) 7+2
3. Brian Lyngsoe (3,3,3,3,3,3) 18
4. Krister Jacobsen (1,2,1,2,2,2) 10
5. Johannes Kikkenborg (1,d,d,1) 2

Brovst
1. Karol Z±bik (1*,2,2,1,u,w,0) 6+1
2. Jacek Rempa³a (2,2,3,1*,3,3,2) 16+1
3. Ulrich Ostergaard (2,1,2,2,1,6,1*) 15+1
4. Rene Madsen (d,d,-,-,w) 0
5. Lasse Raun Jensen (0,1,0,-,1) 2

Bieg po biegu:
1. Korneliussen, Rempa³a, Z±bik, Kroeger 3-3
2. Lyngsoe, Ostergaard, Jacobsen, Madsen (d) 4-2 (7-5)
3. Kroeger, Rempa³a, Kikkenborg, Jensen 4-2 (11-7)
4. Lyngsoe, Z±bik, Ostergaard, Korneliussen 3-3 (14-10)
5. Rempa³a, Jacobsen, Kroeger, Madsen (d) 3-3 (17-13)
6. Lyngsoe, Ostergaard, Jensen, Kikkenborg (d) 3-3 (20-16)
7. Korneliussen, Z±bik, Jacobsen, Jensen 4-2 (24-18)
8. Lyngsoe, Ostergaard, Rempa³a, Kroger 3-3 (27-21)
9. Rempa³a, Jacobsen, Z±bik, Kikkenborg (d) 2-4 (29-25)
10. Rempa³a, Jacobsen, Kikkenborg, Z±bik (u) 3-3 (32-28)
11. Korneliussen, Kroeger, Jensen, Madsen (w/2min) 5-1 (37-29)
12. Lyngsoe, Korneliussen, Ostergaard, Z±bik (w/2min) 5-1 (42-30)
13. Ostergaard (6), Jacobsen, Kroeger, Z±bik 3-6 (45-36)
14. Lyngsoe, Rempa³a, Ostergaard, Korneliussen 3-3 (48-39)

Komentarze

komentarzy