LABTAR zostaje z nami!

0
335

Przedsiębiorstwo „LABTAR” Sp. z o.o. z Tarnowa Opolskiego dołączyło do grona naszych sponsorów w 2020 roku. Współpraca z naszym klubem układa się bardzo dobrze, o czym świadczyć może fakt, że prezes Jaromir Krawczyński przedłużył umowę z nami o kolejny rok!

Historia Przedsiębiorstwa LABTAR sięga końca lat 60 ubiegłego wieku. Uruchomiono wówczas Zakład Materiałów Przeciwwybuchowych “PYŁOWNIA” w Tarnowie Opolskim, będący częścią Przedsiębiorstwa „Materiałów Budowlanych Przemysłu Węglowego” w Katowicach. W okresie przemian gospodarczych na początku lat 90 ubiegłego wieku Zakład Materiałów Przeciwwybuchowych “PYŁOWNIA” został sprywatyzowany, a na bazie starego zakładu w roku 1993 powstało Przedsiębiorstwo „LABTAR” Sp. z o.o.

Od początku swojego istnienia, Przedsiębiorstwo podlega ciągłemu procesowi unowocześniania i modernizacji przy szczególnym uwzględnieniu ochrony środowiska naturalnego.

Dzięki ciągłemu rozwojowi i modernizacji firma stała się jednym z wiodących przedsiębiorstw na rynku materiałów paszowych, pyłów przeciwwybuchowych, sorbentów do odsiarczania spalin, wypełniaczy do mas bitumicznych stosowanych w drogownictwie i wypełniaczy stosowanych w budownictwie.

Kontakt:
Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o.
ul. Św. Jacka 12
46-050 Tarnów Opolski
NIP: 754-001-63-27
e-mail: labtar@labtar.pl

Komentarze

komentarzy