Korzystaj±c ze sprzyjaj±cej aury rozegrano w Gdañsku Miêdzynarodowy Turniej Par, w którym wystartowa³ Piotr Rembas. Reoprezentant Kolejarza zgromadzi³ na swoim koncie zaledwie 2 oczka i wraz z partneruj±cym mu Rosjaninem Renatem Gafurovem zaj±³ ostatni±, szost± lokatê.

W turnieju zwyciê¿y³a para £ukasz JankowskiRicky Wells która na swoim koncie zgromadzi³a 16 punktów, podobnie jak dwie inne pary. O wygranej zadecydowa³ wiêc wy¶cig dodatkowy w którym wystartowali wspominany Amerykanin, a tak¿e dwóch juniorów gdañskiego klubu: Damian Sperz i Andriej Kobrin. Bieg zakoñczy³ siê w niecodzienny sposób gdy¿ obaj gdañszczanie zostali wykluczeni, a tym samym wygrana przypad³a Jankowskiemu i Wellsowi.

Wyniki:

I. PS¯ Poznañ / USA – 16 pkt. +3
1. £ukasz Jankowski 14 (3,2,3,3,3)
2. Ricky Wells 2+3 (0,1,1,0,0)

II. PS¯ Poznañ / Lotos Wybrze¿e Gdañsk – 16 pkt. + w
9. Norbert Ko¶ciuch 13 (3,3,3,2,2)
10. Damian Sperz 3+w (w,0,1,1,1)

III. Unia Tarnów / Lotos Wybrze¿e Gdañsk – 16 pkt. + w
7. Piotr ¦widerski 15 (3,3,3,3,3)
8. Andriej Kobrin 1+w (0,0,1,0,0)

IV. PS¯ Poznañ / Caelum Stal Gorzów – 15 pkt.
11. Zbigniew Suchecki 11 (1,3,2,3,2)
12. Adrian Szewczykowski 4 (2,0,0,1,1)

V. Speedway Polonia Pi³a / Polonia Bydgoszcz – 13 pkt.
3. Piotr ¦wist 6 (1,2,-,2,1)
4. Marcin Jêdrzejewski 7 (2,1,2,-,2)

VI. Lotos Wybrze¿e Gdañsk / Kolejarz Opole – 11 pkt.
5. Renat Gafurov 9 (t,2,2,2,3)
6. Piotr Rembas 2 (1,1,w,d,-)

R1. Cyprian Szymko 3 (2,0,1,0)
R2. Marcel Szymko ns

Bieg po biegu:
1. Jankowski, Jêdrzejewski, ¦wist, Wells
2. ¦widerski, C.Szymko, Rembas, Kobrin, Gafurov (t)
3. Ko¶ciuch, Szewczykowski, Suchecki, Sperz (w/u3)
4. ¦widerski, Jankowski, Wells, Kobrin
5. Ko¶ciuch, Gafurov, Rembas, Sperz
6. Suchecki, ¦wist, Jêdrzejewski, Szewczykowski
7. Jankowski, Gafurov, Wells, Rembas (w/2min.)
8. ¦widerski, Suchecki, Kobrin, Szewczykowski
9. Ko¶ciuch, Jêdrzejewski, Sperz, C.Szymko, ¦wist (ns)
10. Suchecki, Gafurov, Szewczykowski, Rembas (d4)
11. Jankowski, Ko¶ciuch, Sperz, Wells
12. ¦widerski, ¦wist, C.Szymko, Kobrin , Jêdrzejewski (ns)
13. Jankowski, Suchecki, Szewczykowski, Wells
14. ¦widerski, Ko¶ciuch, Sperz, Kobrin
15. Gafurov, Jêdrzejewski, ¦wist, C.Szymko, Rembas (ns)

Wy¶cig dodatkowy o pierwsze miejsce:
16. Wells, Sperz (w/u1), Kobrin (w/u1)

NCD: Piotr ¦widerski w wy¶cigu II. (63,01 s.)
Sêdziowa³ Andrzej Terlecki z Gdyni.
Widzów: ok. 300.

¼ród³o: www.sportowefakty.pl

Komentarze

komentarzy