Speedway Wanda Kraków jest siódm± dru¿yn±, która otrzyma³a licencje na starty w drugiej lidze w sezonie 2010. Krakowski speedway powraca po piêciu latach nieobecno¶ci.

Dzia³acze Wandy ju¿ my¶l± o kontraktowaniu zawodników na przysz³y rok. W barwach krakowskiego zespo³u zobaczymy najprawdopodobniej Andrieja Kurdiaszowa, Marcina Kozdrasia i Tomasza £ukaszewicza.

¼ród³o: sportowefakty.pl

Komentarze

komentarzy