Lubos Tomicek potwierdzi³ swoje s³owa o najgorszym sezonie w karierze wystêpem Szwedzkiej Elitserien. Czech ponownei by³ cieniem zawodnika który w zesz³ym sezonie wywalczy³ pozycjê rezerwowego w cyklu GP.

Tomicek wyst±pi³ tylko w dwóch biegach zdobywaj±c jeden punkt dziêki upadkowi jednego z rywali, po drugim biegu Lubos nie wyjecha³ ju¿ na tor.

Spotkanie zakoñczy³ siê zwyciêstwem dru¿yny Elit Vetlanda 52-44.

VMS Elit Vetlanda:
1. Lee Richardson 10+1 (1*,1,2,3,3)
2. Peter Ljung 7+2 (2,2*,0,1,2*)
3. Jaros³aw Hampel 10+1 (3,3,2*,0,2)
4. Karol Z±bik 4 (1,0,3,0)
5. Rune Holta 9+1 (2,3,2,1,1*)
6. Thomas Jonasson 9+2 (3,1*,2*,3)
7. Robin Törnqvist 3 (0,3,d,0)
8. Robin Aspegren 0 ()

Rospiggarna Hallstavik:
1. Greg Hancock 13+1 (3,2,3,d,2*,3)
2. Charlie Gjedde 3+1 (0,1*,1,1)
3. Janusz Ko³odziej 12+1 (2,2*,3,3,2,0)
4. Lubos Tomicek 1 (0,1,-,-)
5. Adam Shields 7 (3,1,3,0,0)
6. Krzysztof S³aboñ 4+2 (1*,u,1,1*,1)
7. Andreas Messing 4 (2,0,0,2)
8. Jonas Messing 0 ()

Bieg po biegu:
Bieg 1: (65,20) Hancock, Ljung, Richardson, Gjedde 3:3 (3:3)
Bieg 2: (65,90) Jonasson, Messing, S³aboñ, Törnqvist 3:3 (6:6)
Bieg 3: (65,60) Hampel, Ko³odziej, Z±bik, Tomicek 4:2 (10:8)
Bieg 4: (66,10) Shields, Holta, Jonasson, Messing 3:3 (13:11)
Bieg 5: (66,20) Törnqvist, Ljung, Tomicek, S³aboñ (u) 5:1 (18:12)
Bieg 6: (65,90) Hampel, Hancock, Gjedde, Z±bik 3:3 (21:15)
Bieg 7: (66,70) Hancock, Ko³odziej, Richardson, Ljung 1:5 (22:20)
Bieg 8: (66,80) Z±bik, Hampel, Shields, Messing 5:1 (27:21)
Bieg 9: (66,90) Holta, Jonasson, Gjedde, Hancock (d) 5:1 (32:22)
Bieg 10: (66,70) Shields, Richardson, S³aboñ, Törnqvist (d) 2:4 (34:26)
Bieg 11: (66,80) Jonasson, Messing, S³aboñ, Törnqvist 3:3 (37:29)
Bieg 12: (67,00) Ko³odziej, Holta, Gjedde, Z±bik 2:4 (39:33)
Bieg 13: (67,80) Ko³odziej, Hancock, Ljung, Hampel 1:5 (40:38)
Bieg 14: (67,60) Richardson, Ko³odziej, Holta, Shields 4:2 (44:40)
Bieg 15: (68,40) Richardson, Ljung, S³aboñ, Shields 5:1 (49:41)
Bieg 16: (67,30) Hancock, Hampel, Holta, Ko³odziej 3:3 (52:44)

¼ród³o: zuzel24.pl

Komentarze

komentarzy