Jak ju¿ informowali¶my Igor Kononow wzi±³ w ten weekend udzia³ w zawodach w wy¶cigach na lodzie. ¯u¿lowiec Kolejarza zaj±³ 7 miejsce w turnieju memoria³owym finalisty IM¦ 1973 W³adimira Paznikova.

Wczoraj Igor wywalczy³ 11 punktów, dzi¶ za¶ zakoñczy³ starty z jednym oczkiem mniej. Pozwoli³o mu to na start w po³finale zawodów, jednak tam dopad³ go pech, gdy¿ Rosjanin zanotowa³ defekt motocykla i odpad³ z dalszej rywalizacji.

Zawody z kompletem punktów zwyciê¿y³ Niko³aj Krasnikow.

Wyniki:
1. Miko³aj Krasnikow – Ufa – 15 (3,3,3,3,3) 15 (3,3,3,3,3) 30 + 1 m. w finale
2. Pawe³ Czajka – £uchowicy – 10 (w,3,2,2,3) 13 (1,3,3,3,3) 23 + 2 m. w finale
3. Dmitrij Chomicewicz – Togliatti – 13 (3,3,3,2,2) 12 (3,3,3,1,2) 25 + 3 m. w finale
4. Maksym Zacharow – Sarañsk – 7 (2,2,2,w,1) 8 (2,2,2,2,d) 15 + 4 m. w finale
5. Witalij Chomicewicz – Togliatti – 12 (3,3,1,3,2) 13 (3,2,3,2,3) 25
6. Maksym Korczemacha – Nowosybirsk – 0 (0,d,0,-,-) 10 (0,1,2,2,3,2) 10
7. Igor Kononow – Stierlitamak – 11 (2,2,1,3,3) 10 (3,1,2,3,1) 21
8. Iwan Iwanow – Togliatti – 8 (2,2,1,1,2) 10 (2,3,2,2,1) 18
9. Danii³ Iwanow – Togliatti – 9 (3,1,3,2,d) 5 (1,2,t,1,1) 14
10. Dmitrij Bu³ankin – Ufa – 8 (1,0,3,3,1) 5 (0,0,0,2,3) 13
11. Edward Krysow – Kamieñsk Uralski – 4 (0,0,1,0,3) 6 (1,1,1,1,2) 10
12. Siergiej Makarow – £uchowicy – 4 (w,1,d,1,2) 5 (2,w,1,0,2) 9
13. Ilja Drozdow – £uchowicy – 4 (1,2,w,0,1) 3 (0,1,1,1,-) 7
14. Stanis³aw Archipow – Ufa – 3 (0,1,2,d,-) 4 (2,d,1,0,1) 7
15. Nikita Aleksiejew – Ufa – 5 (1,0,2,2,0) 1 (0,1,0,0,0) 6
16. Aleksandr Koczetow – Nowosybirsk – 4 (2,1,0,1,d) 0 (0,-,-,-,-) 4
17. Andriej ¯danow – Nowosybirsk – 1 (-,-,-,w,1) 0 (-,0,0,-,0) 1
18. Wiaczes³aw Switek – Nowosybirsk – 0 (-,-,-,-,0) 0 (-,-,0,0,0) 0
19. Michai³ Bogdanow – Ucza³y – (ns)
Bieg po biegu:
05.12.2009
Bieg 1: (52,7) W.Chomicewicz, Zacharow, Drozdow, Korczemacha
Bieg 2: (53,0) D.Chomicewicz, Kononow, Bu³ankin, Krysow
Bieg 3: (55,7) D.Iwanow, Koczetow, Czajka(u/w), Makarow(u/w)
Bieg 4: (55,5) Krasnikow, I.Iwanow, Aleksiejew, Archipow
Bieg 5: (54,8) W.Chomicewicz, Kononow, Makarow, Aleksiejew
Bieg 6: (55,8) D.Chomicewicz, I.Iwanow, D.Iwanow, Korczemacha(u/w)
Bieg 7: (55,6) Krasnikow, Zacharow, Koczetow, Krysow
Bieg 8: (56,4) Czajka, Drozdow, Archipow, Bu³ankin
Bieg 9: (56,3) D.Chomicewicz, Archipow, W.Chomicewicz, Koczetow
Bieg 10: (55,7) Krasnikow, Czajka, Kononow, Korczemacha
Bieg 11: (57,1) Bu³ankin, Zacharow, I.Iwanow, Makarow(d)
Bieg 12: (55,9) D.Iwanow, Aleksiejew, Krysow, Drozdow(u/w)
Bieg 13: (56,8) W.Chomicewicz, Czajka, I.Iwanow, Krysow
Bieg 14: (58,3) Bu³ankin, Aleksiejew, Koczetow, ¯danow(u/w)
Bieg 15: (56,5) Kononow, D.Iwanow(u), Archipow(u/w), Zacharow(w)
Bieg 16: (56,8) Krasnikow, D.Chomicewicz, Makarow, Drozdow
Bieg 17: (56,5) Krasnikow, W.Chomicewicz, Bu³ankin, D.Iwanow(d)
Bieg 18: (59,8) Krysow, Makarow, ¯danow, Switek
Bieg 19: (57,6) Czajka, D.Chomicewicz, Zacharow, Aleksiejew
Bieg 20: (58,8) Kononow, I.Iwanow, Drozdow, Koczetow

06.12.2009
Bieg 21: (53,2) D.Chomicewicz, Zacharow, D.Iwanow, Bu³ankin
Bieg 22: (54,1) Krasnikow, Archipow, Czajka, Drozdow
Bieg 23: (55,5) W.Chomicewicz, I.Iwanow, Korczemacha, Aleksiejew(u/w)
Bieg 24: (54,6) Kononow, Makarow, Krysow, Koczetow
Bieg 25: (55,9) I.Iwanow, Zacharow, Drozdow, Makarow(u)
Bieg 26: (55,9) D.Chomicewicz, Korczemacha, Krysow, Archipow(d)
Bieg 27: (56,3) Czajka, W.Chomicewicz, Kononow, Bu³ankin
Bieg 28: (56,1) Krasnikow, D.Iwanow, Aleksiejew, ¯danow
Bieg 29: (57,4) W.Chomicewicz, Zacharow, Archipow, Switek
Bieg 30: (56,6) D.Chomicewicz, Kononow, Drozdow, Aleksiejew
Bieg 31: (56,6) Krasnikow, I.Iwanow, Krysow, Bu³ankin
Bieg 32: (57,5) Czajka, Korczemacha, Makarow, D.Iwanow(t), ¯danow
Bieg 33: (58,4) Czajka, Zacharow, Krysow, Aleksiejew
Bieg 34: (56,8) Krasnikow, W.Chomicewicz, D.Chomicewicz, Makarow
Bieg 35: (58,8) Korczemacha, Bu³ankin, Drozdow, Switek
Bieg 36: (58,7) Kononow, I.Iwanow, D.Iwanow, Archipow
Bieg 37: (58,6) W.Chomicewicz, Krysow, D.Iwanow, ¯danow
Bieg 38: (58,5) Czajka, D.Chomicewicz, I.Iwanow, Switek
Bieg 39: (60,2) Bu³ankin, Makarow, Archipow, Aleksiejew
Bieg 40: (58,3) Krasnikow, Korczemacha, Kononow, Zacharow(d)

Pó³fina³ Nr 1:
1.Krasnikow, 2.Zacharow, 3.W.Chomicewicz, 4.Kononow(d)
Pó³fina³ Nr 2:
1. D.Chomicewicz, 2.Czajka, 3.Korczemacha, 4. I.Iwanow(d)

FINA£:
1. M.Krasnikow, 2. P.Czajka, 3. D.Chomicewicz, 4. M.Zacharow

¼ród³o: zuzel24.pl

Komentarze

komentarzy